Ванга - ''България отново ще стане велика при избирането на жена''

Ванга: Вангелия Пандева Гущерова, това е истинското име на Баба Ванга или както още е известна: Петричката врачка, пророчица и гадателка. Прочетете изложение на мисли изказани от Ванга приживе, цитирани от много печатни издания и интернет източници


Ванга - мисли от пророчицата!!! Цитати:
* "България отново ще стане велика при избирането на жена" - Ванга

 • Живото е таков, каковто си го направиш!


 • Сини, цръвени, зелени - ако се соберат, държавата завинаги ке се оправи


 • Там, дека е текло, пак ке тече - един народ-една държава (за Македония)


 • Гордейте се, че сте българи! Не се откажувайте от род и родина, не се продавайте за пари!


 • България не е бедна, има народ, работлив. Българският народ сичко може, и е учен за разлика от некои други.


 • Ке дойдат по-убави денови за България и за ония, които помагаа на нашата държава.
 • Ке мине време, България ке изправи снага.


 • Ке се отвори земята и ке се види кои са българите. Не е верно, че българите са чергари. Откаде са минали, държава са оставили и бел град.


 • Българското писмо е едно от най-старите на таа земя.


 • Човек требува да иска малко, за да може да плати цената.


 • Не се карайте, сички сте Божий деца. България ке се оправи - чекат я убави денови.


 • Македония е българска земя. Тя не е държава, а част от българската територия.


 • Българите са силни - вижте за що се пее в песните ни и ке разберете как предците ни са живели. Зачитайте празниците - они са средство за оцелеване.


 • В Бога не вярувате, а сакате да ви помага. Без вера кай мене не довадайте, оти не я, а той ви помага.


 • Не се развеждайте, оти децата страдаа, а и вие аир от Бога нема да видите.


 • Трябува да сме убави един кам друг и да обичаме, оти бъдещето е за убавите ора и они ке живеат един прекрасен живот.


 • Ке дойдат времена, само момите ке раждат, омажените жени - не!


 • Не вярувайте на американците, дека ни изпращаа развалената царевина, а на руснаците, оти ке купаа нашта..


 • Орото е ритуал на магията - оти кръго е символ на единството. Таа енергия, дека изпитуваме, додека играме оро, е несравнима с никой друг танц во свето.


 • България е благословена! Неслучайно Силите ме изпратиа тука.


 • Българите ке станаа духовни водачи на свето, оти са запазили качества, дека другите народи ги немаа.


 • В сабота не се женете - оти е ден е на умрелите. Като сакате да правите веселба, нека е в неделя - ден на Бога.


 • Обичайте се, оти сички сте мои деца.


 • Секой народ си има звезда, която го заредува со енергия. Ама има и изключения.

 • Некои народи немаа такваа звезда, а планета. Един ден тия народи нема да могаа да оцелеяа. .


 • Не е нужно да трупаме богатства. На таа земя има сънце и блага за сички.


 • У секи човек и има убаво и лошо. Така са устроени ората. Помнете дека щастието се корени в търпението на човеко.


 • За секой човек довадаа денови на трудности - даже и за най-богатите, а и за най-силните, затава човек трябува да биде смирен, за да преодолее сичко.


 • Не е важно каков си - важно е да си убав човек по душа!


 • Истината за свето и небето требува да се тражи в свещените книги.


 • Деца, в България ке стане добре … Ке се живее убаво!


 • Що го тражите това - ни маж, ни жена - жъта маймуна, защо Ви е? - За дупката в Царичина


 • Нужен ни е един бог, един владетел и единен български народ. • Още мисли:
  * В природата има хармония и всички ние сме част от нея. Няма «нежива» природа. Всичко живее и се подчинява на висша организация и разум.
  * Това ново състояние на планетата не зависи от нас — то идва независимо дали го желаем или не! Новото време изисква и ново мислене, друго съзнание, качествено нови хора, за да не се нарушава хармонията в вселената.
  * Чувствата силно ще се обезценят и само лъжливата страст, по-точно амбицията и егоизмът, ще са стимули за отношения.
  * Много хора се стремят да се нагодят към днешните промени, но това няма да им помогне да влязат в бъдещето. Те са били нужни за времето, което си отива. Други, добри хора сега ще служат на бъдещето и на опазването и развитието на живота.
  * (Цитатите са събрани от печатни и интернет източници)
  * Научи повече за:

  - Предсказанията на Ванга за България
  - Ванга - За България (видео)
  - Ванга - всичко за Ванга събрано тук: www.VangaKazva.blogspot.com


  Храносмилателни ензими вредни комбинации храни
  eXTReMe Tracker

  - Последователи