Английско-Български речници и преводачи онлайн
DarlSoft - дву- и многоезични речници online, вкл. български // Bg.
KoralSoft - дву- и многоезични речници offline // Bg.
SA Dictionary - англо-български (25 000 думи) и българо-английски (20 000 думи)- online и offline речник;
Search.Bg - англо-български online речник с възможност да се добави речника във всеки сайт // Bg.
Полиглот - програма-речник за ускорено изучаване на английски (немски, испански) език с възможности за индивидуални настройки; демо версия (10 000 думи) и платена версия (100 000 думи) // Bg.
REDI EBDIC - професионален българо-английски и английско-български комбиниран речник; повече от 200 000 дефиниции, десетки хиляди фрази, потребителски речници, усъвършенствувано търсене; shareware // Bg.
Redi - англо-български речник: приложение на сп. Бизнес софтуер // Bg.
DekiLand Dix 4.00 - англо-български и българо-английски речник, речник на абревиатурите (архив) // En.
AEnglish - англо-български речник, безплатен // Bg.
Английско-български речник - двупосочен онлайн речник // Bg, En.
TopDictionary - англо-български и българо-английски речник // En.
NewObjects - online англо-български и българо-английски речник // Bg.
Vocabulary Screen Saver - на зададен интервал от време показва случайно избрана английска дума, нейната транскрипция и значението (значенията) й на български език // En, Bg.
AlexWare Dictionary 2002 Phrase - англо-български речник и българо-английски речник // Bg.
BGPAL - българо-английско-български интернет речник // Bg.
Magic Teacher 1.0 - online картинен англо-български речник за деца, приказки с речник, граматически тестове, кръстословици


Храносмилателни ензими вредни комбинации храни
eXTReMe Tracker

- Последователи